Browsing: Wasiat Siliwangi

Wangsit Siliwangi 7

Hallokarawang.com, Wangsit Siliwangi – Darengekeun ku dia sakabeh, anu rek ka beulah wetan, masing nyaraho sing areling, kajayaan ngilu jeung dia, jeung…

Baca

Wangsit Siliwangi 6

Hallokarawang.com, Wangsit Siliwangi – Ari nu rek kamawula ka nu keur jaya, geura misah ka beulah kulon. Artinya : Bagi yang akan…

Baca